Zemřel Ivan Medek

Na Tři krále 2010 zemřel Ivan Medek. ČTK to 6. ledna oznámila jeho manželka, paní Helena Medková.

Ivan Medek se po svém odchodu do exilu stal vedle Pavla Tigrida, Richarda Belcrediho a Karla Skalického hlavním spolupracovníkem opata Anastáze Opaska při pořádání sympozií OPUS BONUM. Pravidelná sympozia Opus bonum v benediktinském klášteře v Rohru se od roku 1978 stávají významnými především proto, že lidé z českého exilu se tu mohou setkávat osobně a tváří v tvář řešit aktuální společenské a politické problémy jejich vlasti. Také zásluhou Ivana Medka se tu nescházejí pouze lidé pravicově a konzervativně zaměření, ale také liberálové, socialisté, bývalí komunisté atd.

Zásluhou Ivana Medka, Pavla Tigrida, Milana Kubese, Karla Skalického a Anastáze Opaska vycházejí z těchto sympozií také sborníky. Jejich tématem je například dodržování lidských práv, vyhlídky hnutí Solidarita, perzekuce křesťanů ve východní Evropě, význam února 1948 pro moderní československou historii a především otázka: Co všechno lze v exilu udělat pro naši vlast, aby se v ní změnily poměry a ona dosáhla svobody?

Panu Ivanu Medkovi patří veliký dík za obrovskou a houževnatou práci v exilu. Stejně tak jsme mu v Opus bonum vděční za to, že se po smrti arciopata břevnovského Anastáze Opaska (1999) na několik let ujal řízení a moderování sympozií.

Pohřeb Ivana Medka se koná ve čtvrtek 14. ledna v 10 hodin v bazilice sv. Markéty v pražském Břevnově.

Ať odpočívá v pokoji!

Pavel Mareš, Opus bonum

Comments are closed.