UKRAJINA DNES

Vážení přátelé, dámy a pánové!

„Na Ukrajinu se zapomíná a to není dobře. Co kdybychom s tím něco udělali?“ Zhruba to jsme si řekli na jaře letošního roku, když jsme našli téma pro naše podzimní setkání OPUS BONUM. Zdá se, že jsme – nejen na Ukrajině – definitivně vstoupili do neklidných dob, plných drásavých konfliktů, které nemají konce. Papež František mluví (nejen v souvislosti s Ukrajinou) o „rozkouskované“ či „dávkované“ světové válce a dělá všechno pro to, aby tyto konflikty hasil, nikoli rozdmýchával. Anexe Krymu, hybridní válka Ruské federace proti Ukrajině a všemožná pomoc separatistům na východě této země, následné sankce EU vůči Rusku a Ruska vůči EU jsou témata bedlivě sledovaná politology, historiky, komentátory.

Nechceme tyto velké otázky opomenout. Chceme se ale na Ukrajinu podívat z jiného úhlu pohledu, a tím jí pomoci. Společenství OPUS BONUM ví, že politika není jen věcí generálů, profesionálních úředníků a diplomatů. Že je to správa a organizování veřejných záležitostí, která prostupuje kulturou a společností v tom nejširším smyslu slova. Víme, že na Ukrajině se nejen válčí, ale také žije, pracuje, píše, diskutuje i zpívá, zkoumá minulost i plánuje budoucnost. Víme i to, že mnoho Ukrajinců žije dlouho v České republice: potkáváme je, vidíme, že často pracují na nepříliš atraktivních postech. A víme o nich tak málo…

Proto jsme na letošní sympozium OPUS BONUM, které se koná 15. října v Břevnovském klášteře, pozvali vzácnou sestavu hostů. Literární historik Martin C. Putna přiblíží náboženské poměry na Ukrajině. Novinář Ondřej Soukup připomene možná už trochu pozapomenutou chronologii agrese na Donbasu. Podnikatel Jiří Novotný, který se do Ukrajiny doslova zamiloval, vydá počet ze svých cest po této zemi. Adam Hradílek a Štěpán Černoušek nám představí otevřené archivy KGB na Ukrajině. Věra Roubalová, psychoterapeutka, která pracuje s uprchlíky, se na konkrétních příbězích pokusí postihnout fenomén ukrajinského přistěhovalectví v naší zemi po roce 1989. V jednání je i vzácná návštěva arcibiskupa ukrajinské řeckokatolické církve, Vyššího archieparchy kyjevsko-haličského Svjatoslava Ševčuka. Myslíme, že letos nemusí být nouze i o nějaká překvapení… Moderovat naše celodenní setkání bude novinářka a překladatelka Petruška Šustrová.

Nyní několik nezbytných organizačních pokynů a připomenutí. Začínáme tradičně slavením bohoslužby od 8.30 hod v bazilice sv. Markéty. Sloužit ji bude pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Do našich modliteb zahrneme zesnulé členy a příznivce OPUS BONUM, představitele církví, veřejné autority a politiky, všechny spoluobčany i nás samotné, lid Ukrajiny i všechny ty, kdo proti sobě stojí v mnoha krvavých konfliktech na místech blízkých i vzdálených. Vlastní rozpravy sympozia začnou po 9.30 hod v Tereziánském sále. Následuje vydatný oběd v prostorách kláštera a pokračování sympozia blokem odpoledních příspěvků. Předpokládaný konec je kolem čtvrté hodiny odpoledne, kdy bude čas na kávu a návštěvu hrobů Anastáze Opaska, Ivana Medka, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších přátel Opus bonum pohřbených na zdejším hřbitově.

Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán při prezentaci v klášterní fortně. Zahrnuje pohoštění a technické zajištění celého dne. Po skončení sympozia následuje pro zájemce posezení v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem). Nebo pomocí zpětných lístků (patříte-li mezi pravidelné účastníky, prosíme Vás o jejich včasné zaslání). Zvolte prosíme jen jeden způsob.

Těšíme se na Vás!

P. Prokop Siostrzonek, OSB, Václav Peřich a Pavel Mareš

Další informace a kontakt: Václav Peřich (vaclav.perich@volny.cz, 724 107 347)

Za podporu děkujeme Nadaci DRFG.

Comments are closed.