Přihláška na aktuální sympozium

Přihlašuji se závazně na 47. sympozium Opus bonum
INSPIRACE ANASTÁZE OPASKA

Koná se v sobotu 12. října 2019 v Břevnovském klášteře

(podrobné informace na www.opus-bonum.cz).

Účastnický poplatek min. 150 Kč uhradím v hotovosti při prezenci.

Nebudu-li se moci dostavit, určitě se odhlásím (kontakt v pozvánce)

počet účastníků (vyžadováno):

jméno (vyžadováno):

adresa (dobrovolné, usnadňuje nám vzájemný kontakt):

telefonní spojení (dobrovolné, usnadňuje nám vzájemný kontakt):

e-mailová adresa (vyžadováno):

Zpráva pro organizátory:

captcha Opište, prosíme, tento kód:

Comments are closed.