Křesťané ve službě společnosti u nás a v Evropě, Opus bonum, 22. 9. 2012

Zveřejněno 2.08.2012

Přihláška na 40. sympozium OPUS BONUM, konané 22. září 2012 v Praze v Břevnovském klášteře.

Náboženství a lidská práva: nejen o pronásledování křesťanů, Opus bonum 24. 9. 2011

Zveřejněno 11.08.2011

Pozvánka na 39. sympozium konané v Praze na Břevnově 24. září 2011.

Zemřel Ivan Medek

Zveřejněno 6.01.2010

Ivan Medek, který zemřel 6. ledna 2010, měl spolu s Pavlem Tigridem a Anastázem Opaskem velké zásluhy na činnosti Opus bonum po roce 1978 a také po smrti opata Opaska (1999), kdy se na několik let ujal moderování sympozií. V den jeho úmrtí s vděčností připomínáme něco málo z jeho činnosti.

Sympozium Opus bonum k sociální nauce církve

Zveřejněno 5.09.2009

Souhrnné informace o sympoziu OPUS BONUM a Radou “Iustitia et Pax” při České biskupské konferenci. Součástí sympozia bude též připomínka 10 let od úmrtí arciopata Jana Anastáze Opaska OSB.

Zakladatelé Opus bonum

Zveřejněno 15.05.2009

Základní informace o spoluzakladateli Opus bonum Vladimíru Neuwirthovi (1921–1998).

MEMOÁRY

Zveřejněno 28.04.2009

Anastáz Opasek
Dvanáct zastavení
Paměti břevnovského benediktinského opata, jedné z nejvýznamnějších osobností české katolické církve druhé poloviny 20. století, se staly čtenářsky zatím neúspěšnější knihou nakladatelství Torst.

1. vydání: 1992, 324 stran
ISBN: 80-900149-8-4

2. vydání: 1997, 348 stran
ISBN: 80-7215-028-6

Monika Elšíková
Opat chuligán
Dobré dílo Anastáze Opaska
Osudy arciopata benediktinského kláštera v Břevnově vypráví spisovatelka a režisérka Monika Elšíková, která [...]

Anastáz Jan Opasek (1913–1999)

Zveřejněno 28.04.2009

Krátký životopis opata.

Třicáté sedmé sympozium

Zveřejněno 28.04.2009

Třicáté sedmé setkání OPUS BONUM proběhne v sobotu 24. října 2009. Sympozium bude mít podobu interdisciplinární konference. Pod názvem „Je to člověk, o kterého tu běží” ji připravujeme ve spolupráci s Radou „Iustitia et Pax” při České biskupské konferenci, v jejímž čele stojí pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Podrobnosti zveřejníme během léta 2009.

Bibliografie

Zveřejněno 27.04.2009

Básnické sbírky (všechny překlady do němčiny F. P. Künzel):
Katakomben des Heute (něm., BB, Mnichov 1973); Obrazy (BB, Řím 1974; 1993)
Život upřen do Středu (BB, něm. s tit. Leben, festgelegt auf die Mitte, Mnichov 1976; česky: rozšíř., Mnichov 1978)
Er-fahrungen (něm., BB, Mnichov 1978)
Podvečerní hudba (BB, Mnichov 1979)
Vyprahlá krajina (BB, Mnichov 1980)
Dvakrát dvanáct básní. Zweimal zwölf Gedichte [...]

Třicáté šesté sympozium

Zveřejněno 27.04.2009

Třicáté šesté sympozium OPUS BONUM se konalo v sobotu 18. října 2008 pod názvem „Mezi kulturou a politikou”. Resumé jednotlivých příspěvků a informace o přednášejících nabízíme zde.