Zemřel Ivan Medek

Zveřejněno 6.01.2010

Ivan Medek, který zemřel 6. ledna 2010, měl spolu s Pavlem Tigridem a Anastázem Opaskem velké zásluhy na činnosti Opus bonum po roce 1978 a také po smrti opata Opaska (1999), kdy se na několik let ujal moderování sympozií. V den jeho úmrtí s vděčností připomínáme něco málo z jeho činnosti.

Sympozium Opus bonum k sociální nauce církve

Zveřejněno 5.09.2009

Souhrnné informace o sympoziu OPUS BONUM a Radou “Iustitia et Pax” při České biskupské konferenci. Součástí sympozia bude též připomínka 10 let od úmrtí arciopata Jana Anastáze Opaska OSB.

Zakladatelé Opus bonum

Zveřejněno 15.05.2009

Základní informace o spoluzakladateli Opus bonum Vladimíru Neuwirthovi (1921–1998).

MEMOÁRY

Zveřejněno 28.04.2009

Anastáz Opasek
Dvanáct zastavení
Paměti břevnovského benediktinského opata, jedné z nejvýznamnějších osobností české katolické církve druhé poloviny 20. století, se staly čtenářsky zatím neúspěšnější knihou nakladatelství Torst.

1. vydání: 1992, 324 stran
ISBN: 80-900149-8-4

2. vydání: 1997, 348 stran
ISBN: 80-7215-028-6

Monika Elšíková
Opat chuligán
Dobré dílo Anastáze Opaska
Osudy arciopata benediktinského kláštera v Břevnově vypráví spisovatelka a režisérka Monika Elšíková, která [...]

Anastáz Jan Opasek (1913–1999)

Zveřejněno 28.04.2009

Krátký životopis opata.

Třicáté sedmé sympozium

Zveřejněno 28.04.2009

Třicáté sedmé setkání OPUS BONUM proběhne v sobotu 24. října 2009. Sympozium bude mít podobu interdisciplinární konference. Pod názvem „Je to člověk, o kterého tu běží” ji připravujeme ve spolupráci s Radou „Iustitia et Pax” při České biskupské konferenci, v jejímž čele stojí pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Podrobnosti zveřejníme během léta 2009.

Bibliografie

Zveřejněno 27.04.2009

Básnické sbírky (všechny překlady do němčiny F. P. Künzel):
Katakomben des Heute (něm., BB, Mnichov 1973); Obrazy (BB, Řím 1974; 1993)
Život upřen do Středu (BB, něm. s tit. Leben, festgelegt auf die Mitte, Mnichov 1976; česky: rozšíř., Mnichov 1978)
Er-fahrungen (něm., BB, Mnichov 1978)
Podvečerní hudba (BB, Mnichov 1979)
Vyprahlá krajina (BB, Mnichov 1980)
Dvakrát dvanáct básní. Zweimal zwölf Gedichte [...]

Třicáté šesté sympozium

Zveřejněno 27.04.2009

Třicáté šesté sympozium OPUS BONUM se konalo v sobotu 18. října 2008 pod názvem „Mezi kulturou a politikou”. Resumé jednotlivých příspěvků a informace o přednášejících nabízíme zde.

Co je Opus bonum

Zveřejněno 16.01.2009

Laické katolické sdružení Opus Bonum bylo založeno roku 1972 ve Frankfurtu nad Mohanem jako společenství lidí pečujících o zachování a rozvoj české a slovenské křesťanské kultury. Duchovní orientací navazovalo na snahy staroříšského vydavatele Josefa Floriana. Předsedou sdružení byl od počátku poslední břevnovský opat Jan Anastáz Opasek, tajemníkem nejprve teolog Vladimír Neuwirth, později redaktor RFE Richard Belcredi. Od roku [...]