OBČANSKÁ SPOLEČNOST (45. setkání, sobota 14. října 2017)

Vážení přátelé věcné diskuse a smysluplného dialogu!

Zveme Vás srdečně na naše pravidelné podzimní, již 45. setkání OPUS BONUM, které se koná v sobotu 14. října v Břevnovském klášteře.

Stejně jako v minulých sezónách, i letos jsme hledali téma, které ve společnosti rezonuje a které není vyřešeno jednou provždy. Téma, které v současné době potřebuje projasnit, které je třeba hájit proti demagogickému zjednodušování a které zajímá křesťany, agnostiky i ateisty. Tím tématem je pro nás letos OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Její vymezení, odstíny a fungování. Užitečnost nevládního, neziskového či třetího sektoru pro život jednotlivce i společnosti. Příklady dobré praxe i případy, kdy neziskovost a aktivismus jsou zpochybňovány.

Ke stanovení tématu nás přece jen vedla i jedna konkrétní pohnutka. Ze slov, jako je aktivismus, nevládka, neziskovka, NGO – zejména v kombinaci s označením migrant či uprchlík – se v posledních měsících stává nadávka. Jasno, hotovo, další diskuse nemožná. Jako křesťané se domníváme, že právě u nesnadných témat je diskuse zcela nezbytná. Třetí sektor můžeme považovat za pragmatický a prospěšný instrument stojící mezi jednotlivcem a státem. Je naší ambicí, abychom se v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 14. října pokusili oddělit důležité od podružného, podstatné od marginálního. A abychom tak jako při minulých příležitostech spolu vedli plodnou a kultivovanou diskusi.

K tomu nám mohou pomoci hosté, které jsme na naše setkání pozvali.

9:45–12 hodin

Paní Selma Muhič-Dizdarevič z Katedry studií občanské společnosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy zajistí rozsáhlejší a fundovaný obecný vstup do naší debaty o občanské společnosti.

Šimon Pánek, ředitel humanitární organizace Člověk v tísni, probere vývoj a trendy, které Člověk v tísni sleduje, jeho zaměření a ambice v České republice i v zahraničí, nástrahy i výhody toho, když se humanitární organizace rozrůstá.

Moderátorka naší diskuse Petruška Šustrová má připravený krátký film o ČvT.

U příspěvků, které dopoledne zazní, předpokládáme vaši bohatou diskusi.

Mezi 12. a 14. hodinou zasedneme v prostorách kláštera k obědu a zde i v nejbližším okolí poté proběhnou oblíbené kuloárové diskuse.

14–16 hod

Odpoledne navážeme dalšími čtyřmi příspěvky:

Martin Rozumek z Organizace pro pomoc uprchlíkům pojedná o nesmírně složitém a členitém aktuálním problému migrace.

Jan Školník, ředitel úspěšné rodinné firmy a zakladatel neziskovky „Agentura pro rozvoj Broumovska“, pojedná o komplexní aktivizaci nádherného, ale dříve zanedbávaného pohraničního regionu.

Miroslav Svoboda z Občanského sdružení Exodus Třemošná ukáže, jak prospěšné je v neziskovém sektoru kombinovat sociální a kulturně vzdělávací zařízení. OPUS BONUM je panu Svobodovi vděčné zejména za zpřístupňování českých exilových a samizdatových periodik na webu scriptum.cz!

Roman Joch, ředitel Občanského institutu, poodhalí, jak se dá aktivizovat společenský dialog na základě názorově vyprofilovaného vzdělávání.

Začínáme bohoslužbou v bazilice sv. Markéty. Od 8:30 ji bude celebrovat pražský světicí biskup Mons. Václav Malý. Vzpomeneme při ní na všechny zemřelé členy a příznivce OPUS BONUM. Týden před parlamentními volbami poprosíme za naši vlast, za to, aby ji politici spravovali moudře, ochotně a nezištně, i za všechny, kteří jsou ve světě pronásledovaní kvůli svému názoru, původu či náboženskému přesvědčení.

Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán až při prezentaci v klášterní fortně a zahrnuje nezbytné náklady na pohoštění a technické zajištění celého dne. Po skončení sympozia můžeme společně zajít klášterní zahradou na břevnovský hřbitov k hrobům arciopata Anastáze Opaska, Ivana Medka, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. A na úplný závěr můžeme posedět v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem). Kdo dostává tradiční poštou zpětný lístek, může se přihlásit i jeho (pokud možno včasným) zasláním do kláštera. Zvolte prosíme jen jeden způsob.

Přijďte, těšíme se na Vás!

P. Prokop Siostrzonek, OSB, Václav Peřich a Pavel Mareš

Další informace a kontakt: Václav Peřich (vaclav.perich@volny.cz, 724 107 347)

Comments are closed.