Náboženství a lidská práva: nejen o pronásledování křesťanů, Opus bonum 24. 9. 2011

Vážení přátelé, dámy a pánové,

zveme Vás na 39. sympozium Opus bonum, které se koná v sobotu 24. září 2011 v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Tématem našeho letošního setkání jsou Náboženství a lidská práva: nejen o pronásledování křesťanů. Je nám ctí, že naše pozvání přijali:

MUDr. Zuzana Roithová, MBA, poslankyně Evropského parlamentu (KDU-ČSL, klub EPP-ED), která promluví o sporu o kříže a náboženských symbolech v Evropské unii jako o sporu politickém a společenském

Mons. Václav Malý, pražský světící biskup, předseda české Rady Iustitia et Pax, který vydá osobní svědectví o pronásledování křesťanů v dnešním světě, se zvláštním zřetelem k situaci v komunistické Číně

Doc. Tomáš Machula, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, filozof a publicista, který se zamyslí nad 2. vatikánským koncilem, katolíky a jejich novým vztahem k lidským a občanským právům

Mgr. Vojtěch Vlček, historik, spolupracovník České křesťanské akademie a Ústavu pro studium totalitních režimů, autor ceněných publikací o perzekuci řádů a řeholí, který promluví o politických vězních-mučednících svědomí a jejich odkazu pro dnešní dobu.

 

Několika informacemi k pronásledování katolíků české i německé národnosti v českých zemích v letech 1938-1948 přispěje PhDr. Václav Peřich z české Rady Iustitia et Pax

a Ing. Monika Kahancová z české sekce CSI (Mezinárodní křesťanská solidarita, křesťanské hnutí lidských práv za náboženskou svobodu a lidskou důstojnost) promluví o tom, že pronásledování křesťanů v roce 2011 není jen záležitostí komunistů a radikálních islamistů.

Moderátorkou sympozia bude jako tradičně Petruška Šustrová.

Začínáme tradičně mší svatou v 8.30 v bazilice sv. Markéty, při níž vzpomeneme na pronásledované křesťany i na zesnulé členy a příznivce Opus bonum. Hlavním celebrantem bude pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Vlastní sympozium začne po 9.30 v Tereziánském sále, oběd se bude letos podávat netradičně v sálech a saloncích přilehlých k Tereziánskému sálu. Předpokládaný konec je v 16 hodin, kdy bude čas na odpolední pohoštění a návštěvu hrobů Anastáze Opaska, Ivana Medka, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán při prezentaci v klášterní fortně a zahrnuje veškeré pohoštění. Po skončení sympozia následuje pro zájemce posezení v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce. Přihlásit se můžete buď pomocí zpětných lístků (patříte-li mezi pravidelné účastníky, prosíme Vás o jejich včasné zaslání), nebo prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem).

Těšíme se na Vás!

Za pořadatele

Prokop Siostrzonek, Pavel Mareš, Milan Kubes, Václav Peřich

 

Další informace a kontakt: Pavel Mareš (pama@seznam.cz), tel. 721 285 237

Děkujeme sponzorům: Nadaci Hanns-Seidel-Stiftung a Ackermann-Gemeinde z Mnichova.

Comments are closed.