Křesťané ve službě společnosti u nás a v Evropě, Opus bonum, 22. 9. 2012

V Praze 31. července 2012

Vážení přátelé, dámy a pánové,

zveme Vás na jubilejní 40. sympozium Opus bonum, které se koná v sobotu 22. září 2012 v Tereziánském sále Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. Téma našeho letošního setkání zní:

Křesťané ve službě společnosti u nás a v Evropě.

Je nám ctí, že naše pozvání přijali:

Mgr. Zuzana Filípková, PhD., ředitelka Slezské diakonie. Seznámí nás s tím, jak fungují sociální služby poskytované touto diakonií daleko od metropole.

P. Radomír Metoděj Hofman, OT, poukáže ve svém příspěvku na činnost Německého řádu (Řád bratří a sester německého Domu Panny Marie v Jeruzalémě) a zamyslí se nad perspektivou jeho působení v naší vlasti.

Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference, přednese stručný výhled na situaci katolické církve po případném majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi.

Mgr. Ilja Hradecký,  předseda a ústřední ředitel občanského sdružení Naděje, vysloví několik zásadních tezí k péči o lidi bez domova v naší zemi a srovná naši současnou situaci s poměry v jiných evropských zemích.

Mons. Václav Malý, pražský světicí biskup, bude na našem sympoziu reprezentovat Radu Iustitia et Pax při České biskupské konferenci, která se v mnoha komuniké zabývá sociálními výzvami naší přítomnosti.

Mons. Anton Otte, probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, odpoví v rozhovoru s Dr. Václavem Peřichem na otázky týkající se společensky prospěšného působení Ackermann-Gemeinde.

Dr. Stanislav Žák, CSc., ředitel Farní charity Starý Knín, podá obrázek o růstu a proměně jedné venkovské farní iniciativy v instituci se 124 zaměstnanci a 850 klienty.

Moderování sympozia se ujme Petruška Šustrová.

Začínáme tradičně slavením eucharistické liturgie v 8.30 v bazilice sv. Markéty, při které do našich modliteb zahrneme zejména pracovníky charit, diakonií a sociálních služeb, všechna (nejen) jejich dobrá křesťanská díla a rovněž zesnulé členy a příznivce Opus bonum. Hlavním celebrantem bude pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Vlastní sympozium začne po 9.30 v Tereziánském sále, po němž následuje vydatný oběd v prostorách kláštera. Předpokládaný konec je v 16 hodin, kdy bude čas na odpolední pohoštění a návštěvu hrobů Anastáze Opaska, Ivana Medka, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán při prezentaci v klášterní fortně a zahrnuje veškeré pohoštění. Po skončení sympozia následuje pro zájemce posezení v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce. Přihlásit se můžete buď pomocí zpětných lístků (patříte-li mezi pravidelné účastníky, prosíme Vás o jejich včasné zaslání), nebo prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem).

Těšíme se na Vás!

Za pořadatele

P. Prokop Siostrzonek, OSB, Pavel Mareš, Václav Peřich, Milan Kubes

Další informace a kontakt: Pavel Mareš (pama@seznam.cz), tel. 721 285 237

Děkujeme sponzorům: Nadaci Hanns-Seidel-Stiftung a Ackermann-Gemeinde z Mnichova.

Comments are closed.