Kde se rodí politika? Opus bonum, 20. 9. 2014

Vážení přátelé, dámy a pánové,

uprostřed neklidného roku 2014 Vás srdečně zveme na 42. sympozium Opus bonum, které se koná v sobotu 20. září 2014 v Tereziánském sále Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. Téma letošního setkání zní:

KDE SE RODÍ POLITIKA?

Je nám ctí, že naše pozvání přijali a své příspěvky přednesou:

Politolog a předseda ODS Petr Fiala a disident, právník a spolupracovník hnutí ANO Milan Hulík, kteří se ve vzájemném dialogu pokusí nastínit, v jaké situaci se nachází český politický systém, klasické i nové politické strany a hnutí, jaké naděje i jaká rizika to přináší.

Orientovat debatu do budoucna – to znamená k čemu strany potřebují členy a voliče, kde členy hledat a jak je udržet, jak přivádět mladší generaci k porozumění politice jako k mírovému nástroji řízení společnosti – se pokusí Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie.

Doplní je Vladimír Hanáček, politolog mladší generace z Evropské akademie pro demokracii, který popíše pozici tzv. členských a tzv. volebních stran a kriticky ukáže na aspekty restartu KDU-ČSL.

O důvěře a důvěryhodnosti v politice promluví Jan Čižinský, politik, aktivista, držitel prestižní protikorupční ceny Bílá lilie a hlavní organizátor referenda proti předražené radnici v Praze 7. Pokusí se mimo jiné zobecnit svou zkušenost s přímým oslovováním občanů.

O etických otázkách práce úředníků ve veřejné správě pojedná Václav Peřich, bývalý státní úředník a jeden z pořadatelů našich sympozií.

K debatě a k přemýšlení jste zváni už nyní i Vy, pravidelní i noví účastníci našich sympozií. Proč jsou zavedené strany v krizi? Čemu přisuzovat vzestup nových hnutí? Proč se drobí a oslabuje česká pravice? Hrozí podobná věc i české demokratické levici? Nezapomínejme prosím, že jedním z cílů našeho společenství je povzbudit křesťany k práci pro společné dobro v jakékoli oblasti veřejného života. Věříme, že Vás téma zaujme, přijedete diskutovat a neodjedete zklamáni.

O moderování sympozia se nově podělí dva z pořadatelů: Václav Peřich a Pavel Mareš.

Na závěr důležité informace organizační. Začínáme tradičně slavením eucharistické liturgie od 8.30 hod v bazilice sv. Markéty. Do našich modliteb zahrneme zesnulé členy a příznivce Opus bonum, představitele církví, veřejné autority a politiky, všechny spoluobčany i nás samotné, lid Ukrajiny a ty, kdo proti sobě stojí v mnoha krvavých konfliktech na místech relativně blízkých naší zemi.

Hlavním celebrantem bude pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Vlastní rozpravy sympozia začnou po 9.30 hod v Tereziánském sále. Následuje vydatný oběd v prostorách kláštera a pokračování sympozia blokem odpoledních příspěvků. Předpokládaný konec je kolem čtvrté hodiny odpoledne, kdy bude čas na kávu a návštěvu hrobů Anastáze Opaska, Ivana Medka, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších přátel Opus bonum pohřbených na zdejším hřbitově.

Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán při prezentaci v klášterní fortně. Zahrnuje pohoštění a technické zajištění celého dne. Po skončení sympozia následuje pro zájemce posezení v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce.

Přihlásit se můžete buď pomocí zpětných lístků (patříte-li mezi pravidelné účastníky, prosíme Vás o jejich včasné zaslání), nebo prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem).

Těšíme se na Vás!

P. Prokop Siostrzonek, OSB, Milan Kubes, Václav Peřich a Pavel Mareš

Další informace a kontakt: Václav Peřich (vaclav.perich@volny.cz, 724 107 347)

Děkujeme sponzorům: Nadaci Hanns-Seidel-Stiftung a Ackermann-Gemeinde z Mnichova.

Comments are closed.