Jan Hus po 600 letech a vzpomínka na Milana Kubese

Vážení a milí přátelé,

blíží se konec srpna a my vám ve výroční den úmrtí arciopata Anastáze Opaska píšeme dopis a zveme vás na 43. setkání Opus bonum. Koná se v sobotu 3. října 2015 v Tereziánském sále Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově a letos ho věnujeme jubileu Jana Husa a našemu příteli z nejvěrnějších Milanu Kubesovi, který nás na podzim minulého roku opustil.

V jeho nedokončených pamětech najdeme mj. tato slova: „Opatovo Opus Bonum, v překladu dobré dílo, se záhy stalo jednou z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější, organizací českého exilu. Byla to zejména každoroční (1978-1990) sympozia k různým kulturním a politickým tématům v katolickém rekreačním středisku faráře Hackera v dolnobavorské obci Franken, jichž se zúčastňovaly intelektuální špičky českého exilu. O svatodušních svátcích se konala v klášteře Rohr setkání exilové mládeže (1972-1989) a je potřeba poděkovat tamním mnichům, že to vždy s noblesou jim vlastní přetrpěli. Tato sympozia měla sloužit převážně k doplnění znalostí mladé generace v oblasti kultury a historie, částečně i náboženství. Považuji si za čest, že jsem se mohl na těchto, jakožto na řadě jiných akcích Opus Bonum, organizačně podílet.“

I my si považujeme za čest připravit tomuto dobrému muži, dobré duši dobrého díla, souvislejší vzpomínku. V dopoledním bloku MILAN KUBES, NEPŘEHLÉDNUTELNÁ OSOBNOST ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU proto vystoupí tři osobnosti, které ukáží tři charakteristiky Milanovy drobné, ale užitečné práce.

Spisovatel, překladatel a dlouholetý spolupracovník Rádia Svobodná Evropa Ivan Binar se ve své vzpomínce zaměří na osobní přínos Milana Kubese pro československý disent.

Politolog, vysokoškolský pedagog a pravidelný komentátor českého i evropského dění Rudolf Kučera se bude věnovat zejména tomu, co dělal Milan Kubes po roce 1989 pro česko-německé smíření.

A konečně na spolupráci svou i bývalých krajanů německého jazyka s Milanem Kubesem zavzpomíná politik, publicista a mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt.

Tři odpolední referáty v bloku nazvaném JAN HUS PO 600 LETECH se zaměří na tři různé aspekty Husova živého odkazu pro dnešek, a to z ekumenické a evropské perspektivy. V Břevnově se tentokrát setkají filozof, evangelický farář a historik katolické orientace.

Teolog, kazatel a emeritní děkan Evangelické teologické fakulty UK Jakub S. Trojan promluví o Husově pojetí pravdy.

Martin T. Zikmund, evangelický farář v Libici nad Cidlinou a zároveň zahraniční redaktor Katolického týdeníku, pojedná o méně známé a méně traktované části husovského dramatu: Jan Hus očima krále Zikmunda.

Historik a pravidelný komentátor aktuálního církevního dění v českých médiích Jaroslav Šebek přednese příspěvek věnovaný mýtům o Janu Husovi u nás a v zahraničí.

Dopolední část moderuje Petruška Šustrová, odpoledne se pak své povinnosti ujme Václav Peřich.

Organizační informace. Začínáme tradičně slavením eucharistické liturgie od 8.30 hod v bazilice sv. Markéty. Do našich modliteb zahrneme zesnulé členy a příznivce Opus bonum, představitele církví, veřejné autority a politiky. Budeme se modlit za všechny potřebné, zejména za ty, kteří jsou v dnešním světě pronásledováni, souženi válkami a nekonečnými konflikty. Mši svatou bude sloužit pražský světící biskup Mons. Václav Malý.

Vlastní program sympozia začne před 10. hodinou v Tereziánském sále. Následuje oběd v prostorách kláštera a pokračování sympozia blokem odpoledních příspěvků. Předpokládaný konec je kolem čtvrté hodiny odpoledne. Poté navštívíme místo posledního odpočinku Milana Kubese a také Anastáze Opaska, Ivana Medka, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších našich přátel pohřbených na zdejším hřbitově.

Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán při prezentaci v klášterní fortně. Zahrnuje pohoštění a technické zajištění celého dne. Po skončení sympozia následuje pro zájemce posezení v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce.

Přihlásit se můžete buď pomocí zpětných lístků (patříte-li mezi pravidelné účastníky, prosíme Vás o jejich včasné zaslání), nebo prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem).

Těšíme se na Vás!

P. Prokop Siostrzonek, Václav Peřich, Pavel Mareš a Petruška Šustrová

Další informace a kontakt: Václav Peřich (vaclav.perich@volny.cz, 724 107 347)

Za podporu děkujeme Nadaci Konrad Adenauer Stiftung.

Comments are closed.