INSPIRACE ANASTÁZE OPASKA (47. setkání, sobota 12. října 2019)

Vážení přátelé,
zveme Vás na 47. sympozium OPUS BONUM, které se koná 12. října 2019 v Břevnovském klášteře.
V srpnu uplynulo 20 let od náhlé smrti pana arciopata v bavorském Rohru, chceme se proto věnovat právě jemu. Zaslouží si to. Budeme společně hledat:

Inspirace Anastáze Opaska

Pozvali jsme do Břevnova hosty, kteří nám do hloubky přiblíží jeho osobnost, životní zkušenosti, nadhled a také inspirace, které nás mohou oslovit i dnes.
Naše pozvání přijali historik Petr Placák, biskup Václav Malý, publicista Ivan Binar a jezuitský kněz Petr Kolář. Čekáme ovšem, že se do debaty zapojíte vy, kteří do Břevnova dorazíte.
V hlavní roli na našem sobotním sympoziu bude historik Petr Placák, který o panu opatovi a Opus bonum napsal knihu. Těšíme se na to, jak popíše vývoj Anastáze Opaska i vývoj spolku Opus bonum, pro který léta pracoval. Podotkněme už nyní, že jednou ze zásadních životních zkušeností Anastáze Opaska bylo věznění v 50. letech. To jej učinilo milosrdným vůči slabostem druhých a otevřeným vůči jejich potřebám.
Anastáz Opasek se zasazoval za československý disent, za lidi tak či onak pronásledované. Proto jsme velmi rádi, že s námi biskup Václav Malý pohovoří o podobách perzekuce dnes. Kontext i metody pronásledování se velmi změnily, musíme brát vážně mezináboženská i mezinárodněpolitická napětí. Pan biskup Malý navštěvuje místa, kde dochází k pronásledování, osobně a bude cenné slyšet jeho zkušenosti z první ruky.
Následovat budou vzpomínky Ivana Binara a Petra Koláře, kteří se s otcem Anastázem pravidelně setkávali v Rohru a ve Franken.
Během sympozia zazní úryvky z nové knihy Petra Placáka.
Na moderování se již těší Petruška Šustrová.

Jako vždy přinášíme i několik důležitých informací organizačních.
V sobotu 12. října začínáme bohoslužbou v bazilice sv. Markéty. Od 8:30 ji bude celebrovat pražský světicí biskup Mons. Václav Malý spolu s arciopatem břevnovským Prokopem Siostrzonkem. Vzpomeneme na všechny zemřelé členy a příznivce OPUS BONUM. V přímluvách poprosíme Hospodina za naši vlast, za to, aby ji politici spravovali moudře, ochotně a nezištně. Připomeneme si také všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni kvůli svému názoru, původu či náboženskému přesvědčení.
Účastnický příspěvek 150 Kč budeme vybírat při prezenci u klášterní fortny. Zahrnuje nezbytné náklady na pohoštění a technické zajištění celého dne. Přivítáme i případné vyšší příspěvky. Po skončení sympozia půjdeme klášterní zahradou na břevnovský hřbitov k hrobům arciopata Anastáze Opaska, Ivana Medka, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. Na úplný závěr lze posedět v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce.
Přihlásit se můžete prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem). Kdo ještě dostává tradiční poštou zpětný lístek, může se přihlásit i jeho včasným zasláním do kláštera. Zvolte prosím jen jeden způsob.
Přijďte, těšíme se na Vás!

Petr Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský
Václav Peřich a Pavel Mareš

Comments are closed.