SYMPOZIA

Křesťané ve službě společnosti u nás a v Evropě, Opus bonum, 22. 9. 2012

Zveřejněno 2.08.2012

V Praze 31. července 2012

Vážení přátelé, dámy a pánové,

zveme Vás na jubilejní 40. sympozium Opus bonum, které se koná v sobotu 22. září 2012 v Tereziánském sále Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. Téma našeho letošního setkání zní:

Křesťané ve službě společnosti u nás a v Evropě.

Je nám ctí, že naše pozvání přijali:

Mgr. Zuzana Filípková, PhD., ředitelka Slezské diakonie. Seznámí nás s tím, jak fungují sociální služby poskytované touto diakonií daleko od metropole.

P. Radomír Metoděj Hofman, OT, poukáže ve svém příspěvku na činnost Německého řádu (Řád bratří a sester německého Domu Panny Marie v Jeruzalémě) a zamyslí se nad perspektivou jeho působení v naší vlasti.

Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference, přednese stručný výhled na situaci katolické církve po případném majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi.

Mgr. Ilja Hradecký,  předseda a ústřední ředitel občanského sdružení Naděje, vysloví několik zásadních tezí k péči o lidi bez domova v naší zemi a srovná naši současnou situaci s poměry v jiných evropských zemích.

Mons. Václav Malý, pražský světicí biskup, bude na našem sympoziu reprezentovat Radu Iustitia et Pax při České biskupské konferenci, která se v mnoha komuniké zabývá sociálními výzvami naší přítomnosti.

Mons. Anton Otte, probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, odpoví v rozhovoru s Dr. Václavem Peřichem na otázky týkající se společensky prospěšného působení Ackermann-Gemeinde.

Dr. Stanislav Žák, CSc., ředitel Farní charity Starý Knín, podá obrázek o růstu a proměně jedné venkovské farní iniciativy v instituci se 124 zaměstnanci a 850 klienty.

Moderování sympozia se ujme Petruška Šustrová.

Začínáme tradičně slavením eucharistické liturgie v 8.30 v bazilice sv. Markéty, při které do našich modliteb zahrneme zejména pracovníky charit, diakonií a sociálních služeb, všechna (nejen) jejich dobrá křesťanská díla a rovněž zesnulé členy a příznivce Opus bonum. Hlavním celebrantem bude pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Vlastní sympozium začne po 9.30 v Tereziánském sále, po němž následuje vydatný oběd v prostorách kláštera. Předpokládaný konec je v 16 hodin, kdy bude čas na odpolední pohoštění a návštěvu hrobů Anastáze Opaska, Ivana Medka, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán při prezentaci v klášterní fortně a zahrnuje veškeré pohoštění. Po skončení sympozia následuje pro zájemce posezení v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce. Přihlásit se můžete buď pomocí zpětných lístků (patříte-li mezi pravidelné účastníky, prosíme Vás o jejich včasné zaslání), nebo prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem).

Těšíme se na Vás!

Za pořadatele

P. Prokop Siostrzonek, OSB, Pavel Mareš, Václav Peřich, Milan Kubes

Další informace a kontakt: Pavel Mareš (pama@seznam.cz), tel. 721 285 237

Děkujeme sponzorům: Nadaci Hanns-Seidel-Stiftung a Ackermann-Gemeinde z Mnichova.

Náboženství a lidská práva: nejen o pronásledování křesťanů, Opus bonum 24. 9. 2011

Zveřejněno 11.08.2011

Vážení přátelé, dámy a pánové,

zveme Vás na 39. sympozium Opus bonum, které se koná v sobotu 24. září 2011 v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Tématem našeho letošního setkání jsou Náboženství a lidská práva: nejen o pronásledování křesťanů. Je nám ctí, že naše pozvání přijali:

MUDr. Zuzana Roithová, MBA, poslankyně Evropského parlamentu (KDU-ČSL, klub EPP-ED), která promluví o sporu o kříže a náboženských symbolech v Evropské unii jako o sporu politickém a společenském

Mons. Václav Malý, pražský světící biskup, předseda české Rady Iustitia et Pax, který vydá osobní svědectví o pronásledování křesťanů v dnešním světě, se zvláštním zřetelem k situaci v komunistické Číně

Doc. Tomáš Machula, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, filozof a publicista, který se zamyslí nad 2. vatikánským koncilem, katolíky a jejich novým vztahem k lidským a občanským právům

Mgr. Vojtěch Vlček, historik, spolupracovník České křesťanské akademie a Ústavu pro studium totalitních režimů, autor ceněných publikací o perzekuci řádů a řeholí, který promluví o politických vězních-mučednících svědomí a jejich odkazu pro dnešní dobu.

 

Několika informacemi k pronásledování katolíků české i německé národnosti v českých zemích v letech 1938-1948 přispěje PhDr. Václav Peřich z české Rady Iustitia et Pax

a Ing. Monika Kahancová z české sekce CSI (Mezinárodní křesťanská solidarita, křesťanské hnutí lidských práv za náboženskou svobodu a lidskou důstojnost) promluví o tom, že pronásledování křesťanů v roce 2011 není jen záležitostí komunistů a radikálních islamistů.

Moderátorkou sympozia bude jako tradičně Petruška Šustrová.

Začínáme tradičně mší svatou v 8.30 v bazilice sv. Markéty, při níž vzpomeneme na pronásledované křesťany i na zesnulé členy a příznivce Opus bonum. Hlavním celebrantem bude pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Vlastní sympozium začne po 9.30 v Tereziánském sále, oběd se bude letos podávat netradičně v sálech a saloncích přilehlých k Tereziánskému sálu. Předpokládaný konec je v 16 hodin, kdy bude čas na odpolední pohoštění a návštěvu hrobů Anastáze Opaska, Ivana Medka, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán při prezentaci v klášterní fortně a zahrnuje veškeré pohoštění. Po skončení sympozia následuje pro zájemce posezení v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce. Přihlásit se můžete buď pomocí zpětných lístků (patříte-li mezi pravidelné účastníky, prosíme Vás o jejich včasné zaslání), nebo prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem).

Těšíme se na Vás!

Za pořadatele

Prokop Siostrzonek, Pavel Mareš, Milan Kubes, Václav Peřich

 

Další informace a kontakt: Pavel Mareš (pama@seznam.cz), tel. 721 285 237

Děkujeme sponzorům: Nadaci Hanns-Seidel-Stiftung a Ackermann-Gemeinde z Mnichova.

Zemřel Ivan Medek

Zveřejněno 6.01.2010

Na Tři krále 2010 zemřel Ivan Medek. ČTK to 6. ledna oznámila jeho manželka, paní Helena Medková.

Ivan Medek se po svém odchodu do exilu stal vedle Pavla Tigrida, Richarda Belcrediho a Karla Skalického hlavním spolupracovníkem opata Anastáze Opaska při pořádání sympozií OPUS BONUM. Pravidelná sympozia Opus bonum v benediktinském klášteře v Rohru se od roku 1978 stávají významnými především proto, že lidé z českého exilu se tu mohou setkávat osobně a tváří v tvář řešit aktuální společenské a politické problémy jejich vlasti. Také zásluhou Ivana Medka se tu nescházejí pouze lidé pravicově a konzervativně zaměření, ale také liberálové, socialisté, bývalí komunisté atd.

Zásluhou Ivana Medka, Pavla Tigrida, Milana Kubese, Karla Skalického a Anastáze Opaska vycházejí z těchto sympozií také sborníky. Jejich tématem je například dodržování lidských práv, vyhlídky hnutí Solidarita, perzekuce křesťanů ve východní Evropě, význam února 1948 pro moderní československou historii a především otázka: Co všechno lze v exilu udělat pro naši vlast, aby se v ní změnily poměry a ona dosáhla svobody?

Panu Ivanu Medkovi patří veliký dík za obrovskou a houževnatou práci v exilu. Stejně tak jsme mu v Opus bonum vděční za to, že se po smrti arciopata břevnovského Anastáze Opaska (1999) na několik let ujal řízení a moderování sympozií.

Pohřeb Ivana Medka se koná ve čtvrtek 14. ledna v 10 hodin v bazilice sv. Markéty v pražském Břevnově.

Ať odpočívá v pokoji!

Pavel Mareš, Opus bonum

Sympozium Opus bonum k sociální nauce církve

Zveřejněno 5.09.2009

Dámy a pánové, vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na sympozium pořádané společně sdružením Opus bonum a Radou Iustitia et Pax při České biskupské konferenci.

Sympozium nese název Je to člověk, o kterého tu běží

a podtitul Křesťanské sociální myšlení v aktuálních ekonomických a politických souvislostech

a koná se pod patronátem Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově a světícího biskupa pražského Mons. Václava Malého

v sobotu 24. října 2009 v Tereziánském sále břevnovského kláštera.

Při letošním setkání chceme jednak reagovat na aktuální politicko-ekonomickou situaci vyvolanou světovou finanční krizí, jednak hlouběji prozkoumat, jak se domníváme, skrytou perlu moderního křesťanského myšlení: sociální učení církve. Oba tyto okruhy se odrazí ve vystoupeních vzácných přednášejících a, jak doufáme, také v diskusi mezi Vámi, účastníky sympozia.

Celý den jsme rozdělili do dvou bloků: společensko-politického a politicko-ekonomického. První panel otevře přední český sociolog prof. Miloslav Petrusek (FSV UK) příspěvkem

„Je to člověk, o kterého tu běží - ale o jakého člověka a v jakém společenství?” Druhý panel zahájí vzájemným dialogem na téma „Mimoekonomické předpoklady fungování volného trhu” dva přední čeští ekonomové: prof. Lubomír Mlčoch (FSV UK, Centrum pro sociální otázky ČBK) a někdejší politik, dnes pedagog Doc. Tomáš Ježek (VŠE).

Další vzácní hosté, kteří přijali naše pozvání, jsou: sociolog prof. Martin Potůček (FSV UK) nastíní české problémy spojené s diskusemi o sociálním státě a o české sociální doktríně; politolog Ing. Luděk Rychetník (Reading University, Centrum pro sociální otázky ČBK) promluví o konceptu společného dobra (obecného blaha), o jeho přijímání na Západě a rozpacích u nás; psycholog PhDr. Josef Zeman (Národní centrum pro rodinu Brno) se ve svém příspěvku zaměří na směřování diskusí o rodině v Evropském parlamentu a na praktické konsekvence, jaké to má na legislativu národních států. Politik MUDr. Marián Hošek (náměstek ministra práce a sociálních věcí) zhodnotí příležitosti, jaké má politik při řešení a předcházení problému chudoby. S dalšími oslovenými jsme stále v jednání, může tedy dojít i k dalším příjemným překvapením.

Naše setkání se koná krátce po návštěvě papeže Benedikta XVI. v Praze, Staré Boleslavi a Brně. V červenci papež vydal svou sociální encykliku Caritas in veritate („Láska v pravdě”). Věnuje se v ní povýtce politickým, ekonomickým a společenským tématům, která hýbají současným světem. Tento hutný a velmi čtivý text je jeho zásadním slovem k současné ekonomické krizi, hledáním příčin, důsledků, ale také východisek. I o encyklice bude zvláště řeč. Většina těch, kdo přednesou svůj příspěvek, dostala její čerstvě vydaný český překlad a také mnichovskou diskusi Josepha Ratzingera s německým filosofem Jürgenem Habermasem z ledna 2004 „Předpolitické mravní základy svobodného státu”.

Last but not least nelze nevzpomenout letošního 10. výročí úmrtí arciopata Anastáze Jana Opaska OSB (1913-1999). Jeho osobnost si připomeneme jak při mši svaté ráno, tak v rámci přestávky po obědě. (Loňská výzva k zpřístupnění písemností spjatých s Anastázem Opaskem přinesla první plody. Nalezly se mj. písemnosti dokumentující činnost Opus bonum v letech 1973-1978.)

Nyní k praktickým informacím. První část sympozia bude moderovat Petruška Šustrová, druhou někdo z okruhu organizátorů. Den zahájíme bohoslužbou v bazilice sv. Markéty, kterou bude celebrovat pražský světící biskup Václav Malý spolu s převorem-administrátorem kláštera P. Prokopem Siostrzonkem OSB. Intence mše svaté je tak jako jindy za arciopata Anastáze Opaska, Vladimíra Neuwirtha, Pavla Tigrida a další zesnulé členy a příznivce OB.

Bohoslužba začíná oproti minulým setkáním už v 8.30. V tutéž hodinu je umožněna i prezentace řádně přihlášených účastníků ve fortně kláštera. Program po nezbytném přivítání zahájíme nejpozději v 9.30 v Tereziánském sále. Přesný „scénář” celého dne bude uzpůsoben délce příspěvků i následné diskusi. S ukončením počítáme mezi 17. a 18. hodinou. Účastnický poplatek (do něhož je zahrnut už tradičně mj. vydatný oběd s přípitkem, odpolední občerstvení, tisk bulletinu a další nutné náklady) činí tak jako loni 150 Kč. Uvítáme jednotlivě i příspěvek větší (určený např. k pozdější publikaci příspěvků); stejně tak ovšem mohou nemajetní požádat o slevu. V předsálí bude zajištěn prodej souvisejících publikací.

Všechny zájemce, a to jak stálé, tak zcela nové účastníky, prosíme o včasné závazné písemné potvrzení účasti přiloženým lístkem. Pro organizátory je to zcela klíčová věc při jakémkoli plánování.

Těšíme se na Vás!

Mons. Václav Malý, světící biskup pražský

P. Prokop Petr Siostrzonek OSB, převor-administrátor břevnovského kláštera

Josef Beránek, Rada Iustitia et Pax

Pavel Mareš, Opus bonum

Třicáté sedmé sympozium

Zveřejněno 28.04.2009

Třicáté sedmé setkání OPUS BONUM proběhne v sobotu 24. října 2009. Sympozium bude mít podobu interdisciplinární konference. Pod názvem „Je to člověk, o kterého tu běží” ji připravujeme ve spolupráci s Radou „Iustitia et Pax” při České biskupské konferenci, v jejímž čele stojí pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Podrobnosti zveřejníme během léta 2009.

Třicáté šesté sympozium

Zveřejněno 27.04.2009

Třicáté šesté sympozium OPUS BONUM se konalo v sobotu 18. října 2008 pod názvem „Mezi kulturou a politikou”. Resumé jednotlivých příspěvků a informace o přednášejících nabízíme zde: (dále…)