PUBLIKACE

MEMOÁRY

Zveřejněno 28.04.2009
Anastáz Opasek

Dvanáct zastavení

Paměti břevnovského benediktinského opata, jedné z nejvýznamnějších osobností české katolické církve druhé poloviny 20. století, se staly čtenářsky zatím neúspěšnější knihou nakladatelství Torst.

12 zastavení - 1.vydání
1. vydání: 1992, 324 stran
ISBN: 80-900149-8-4
12 zastavení - 2.vydání
2. vydání: 1997, 348 stran
ISBN: 80-7215-028-6
Monika Elšíková

Opat chuligán

Dobré dílo Anastáze Opaska

Osudy arciopata benediktinského kláštera v Břevnově vypráví spisovatelka a režisérka Monika Elšíková, která měla možnost být Anastázi Opaskovi v posledních letech jeho života nablízku. Kniha vznikla ještě za života opata jako volné pokračování memoárů „Dvanáct zastavení” a končí Opaskovou nečekanou smrtí v bavorském Rohru, které byla autorka přítomna. Vyšlo s působivými fotografiemi Jindřicha Štreita z prostředí řeholní komunity a se vzpomínkami řady osobností (V. Malý, P. Tigrid, I. Medek).

Opat chuligán
1. vydání (pod názvem Dobré dílo Anastáze Opaska): 1999, 244 stran
ISBN: 80-902602-1-7
2., doplněné a opravené vydání: 2005, 271 stran
ISBN: 80-7192-734-1