Co je OB

Co je Opus bonum

Zveřejněno 16.01.2009

Laické katolické sdružení Opus Bonum bylo založeno roku 1972 ve Frankfurtu nad Mohanem jako společenství lidí pečujících o zachování a rozvoj české a slovenské křesťanské kultury. Duchovní orientací navazovalo na snahy staroříšského vydavatele Josefa Floriana. Předsedou sdružení byl od počátku poslední břevnovský opat Jan Anastáz Opasek, tajemníkem nejprve teolog Vladimír Neuwirth, později redaktor RFE Richard Belcredi. Od roku 1979 sídlilo OB v Mnichově a každý rok organizovalo kulturní a duchovní setkání a diskuse. Původně duchovní setkání se proměnila a přerostla v unikátní diskusní střety různých proudů v rámci českého a československého exilu. Velkou pomoc a orientaci OB (především v německém právním prostředí) poskytovala od počátku organizace sudetoněmeckých katolíků Ackermann-Gemeinde. Na přelomu 70. a 80. let připravili Češi a Němci společně několik mezinárodních sympozií o situaci církví a věřících v tehdejší ČSSR a v zemích komunistického bloku. Těsná spolupráce byla tehdy navázána i s Nadací Hanns-Seidel-Stiftung, jejímž úkolem je politická vzdělávací práce v křesťanskodemokratickém duchu. Jak Ackermann-Gemeinde, tak Hanns-Seidel-Stiftung jsou hlavními patrony i dnešních břevnovských setkání Opus bonum.