Bibliografie

Bibliografie

Zveřejněno 27.04.2009
Básnické sbírky (všechny překlady do němčiny F. P. Künzel):

Katakomben des Heute (něm., BB, Mnichov 1973); Obrazy (BB, Řím 1974; 1993)
Život upřen do Středu (BB, něm. s tit. Leben, festgelegt auf die Mitte, Mnichov 1976; česky: rozšíř., Mnichov 1978)
Er-fahrungen (něm., BB, Mnichov 1978)
Podvečerní hudba (BB, Mnichov 1979)
Vyprahlá krajina (BB, Mnichov 1980)
Dvakrát dvanáct básní. Zweimal zwölf Gedichte (BB, Mnichov 1983, simultánní české a něm. vydání)
Slova a slovo. Wörter und das Wort (BB, Mnichov 1987, simultánní české a něm. vyd.)
Z té dálky - Aus jener Ferne (BB, Mnichov 1990 simultánní české a něm. vyd.)
Dvanáct zastavení (vzpomínky, 1992, ed. M. Jirásková; doplněné vyd. 1997)

Souborné vydání básní:

Život upřen do Středu: Básně z let 1968-1990 (1995, ed. J. Šícha).

Účast A. Opaska v týmové práci:

Svatý Benedikt 480-1980 (Řím 1980, s M. Verzichem a R. Valíkem).

Ostatní práce:

Regula Benedicti = Řehole Benediktova (1998, průvodní slovo).

Příspěvky ve sbornících a almanaších:

Slovo a naděje (Řím 1978); Únor očima vítězů i poražených (Kolín nad Rýnem 1979); Almanach české zahraniční poezie (Mnichov 1979); …a co si o tom myslíte vy? (Mnichov 1986); …a když se řekne Voskovec (Kolín nad Rýnem 1983; poté in Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec, 1990); Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově (katalog výstavy, 1993, též angl. a něm.).

OPASKOVSKÁ LITERATURA

Knižně:

Proces proti vatikánským agentům v Československu. Biskup Zela a společníci (1950); M. Elšíková: Dobré dílo Anastáze Opaska (1999; 2. doplň. vyd. pod titulem Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska, 2005, obsahuje bibliografii).

Studie a články:

P. Landa: Říkali mu opat-chuligán, Svět v obrazech 16. 11. 1968, též in A. Kratochvil: Žaluji 3 (Haarlem 1990)
A. Kratochvil: doslov, in Život upřen do Středu (1978)
Z. Pavlová: doslov, in Vyprahlá krajina (1980)
F. P. Künzel: doslov, in Z té dálky (1990);
J. Hauber: A. O., Lidová Demokracie 21. 11. 1991
F. Všetička: K duchovní poezii A. O., Akord 17, 1991/92, č. 5
L. Statečná: Opus bonum opata O., Svobodné Slovo 23. 12. 1993
I. Diviš in Slovem do prostoru (Bratislava 1993)
J. Topol: doslov, in Obrazy (1993)
M. Elšíková: a) Causa Anastáz Opasek, Reflex 1999, č. 38; b) Statečný a svobodomyslný opat břevnovského kláštera, Lidové Noviny 7. 9. 2001; c) Jediný opat si všiml, že mám nové šaty, Literární Noviny 2005, č. 21; d) Vězeň, básník a „opat chuligán”, MFD 24. 8. 2005

J. Šícha: Nemůže se urazit a odejít (o návratu z exilu), LitN 2005, č. 21
N. Heilikopp: Witnesses to socialist culture: Two versions of the Czech experience, Central Europe 2006, č. 1

Recenze:

Z té dálky: J. Šubrt, Katolický týdeník 1991, č. 11, příloha Perspektivy; F. Všetička, Akord 17, 1991/92, č. 10 * Dvanáct zastavení: M. Pohorský, NK 1992, č. 36; J. Lukeš, LidN 17. 12. 1992; J. Jandourek, Katolický týdeník 1992, č. 10, příloha Perspektivy; M. Bauer, Tvar 1998, č. 2 * Obrazy: M. Trávníček, LD (brněnské vyd.) 27. 3. 1993.

Rozhovory:

P. Novotný, LidN 18. 4. 1998, příl. Nedělní LN; M. Frýdl, Zemské noviny 17. 4. 1998, příl. Náš domov; R. Sarvaš, Koktejl 1999, č. 10.

K životním jubileím:

J. Loewy, Český deník 20. 4. 1993; J. Lukeš, LidN 20. 4. 1993; bof, LidN 21. 4. 1998; O. Mádr, Katolický týdeník 1998, č. 18; D. Vaněčková, Akord 2003, č. 1.

Nekrology:

P. Šustrová, Lidové Noviny 25. 8. 1999
M. Kubes, Lidové Noviny 26. 8. 1999
A. Vandrovec, Lidové Noviny 28. 8. 1999
M. Elšíková, Xantypa 1999, listopad
J. Škarvada, Polygon 1999, č. 7.

Archiv:

Literární archiv Památníku národního písemnictví (LA PNP): Osobní fond (uspořádáno v 1. stupni evidence).