Anastáz Opasek – 100 let od narození, Opus bonum, 14. 9. 2013

Vážení přátelé, dámy a pánové,

zveme Vás na 41. sympozium OPUS BONUM, které se koná v sobotu 14. září 2013 v Tereziánském sále Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. Téma letošního setkání zní: ANASTÁZ OPASEK - 100 LET OD NAROZENÍ. Je nám ctí, že naše pozvání přijali a osobnost otce arciopata přiblíží:

JAROSLAV ŠEBEK, publicista a historik, specialista na moderní církevní dějiny a česko-německé vztahy. Uvede nás do kontextu benediktinských počátků Anastáze Opaska, tedy do let 1938-1950.

Historik VILÉM PREČAN se ve svém vystoupení zaměří zejména na vztah našeho opata k Chartě 77.

STANISLAVA VODIČKOVÁ, historička, pracovnice Ústavu pro studium totalitních režimů, nás seznámí s tím, jak intenzivně byli Anastáz Opasek a Opus bonum v hledáčku Státní bezpečnosti.

Novinářka LÍDA RAKUŠANOVÁ popíše opatův vztah k lidem a k instituci Rádia Svobodná Evropa. Jezuitský kněz PETR KOLÁŘ originálně vzpomene na setkání Opus bonum v Rohru i ve Frankenu.

Do debaty o osobnosti pana opata je připraven vstoupit i převor-administrátor břevnovského arciopatství PETR PROKOP SIOSTRZONEK. Pohled na život arciopata Anastáze zevnitř, z břevnovské benediktinské komunity, je stěží nahraditelný.

Dopolední program sympozia zahájíme pásmem básní Anastáze Opaska v podání MILENY STEINMASSLOVÉ, PETRA LNĚNIČKY a za klavírního doprovodu NORBERTA HELLERA. Odpoledne se můžete těšit na promítnutí dokumentu o A. O. z cyklu GEN v režii VĚRY CHYTILOVÉ. Moderování sympozia přislíbila jako tradičně novinářka a překladatelka PETRUŠKA ŠUSTROVÁ.

Důležité informace organizační. Začínáme tradičně slavením eucharistické liturgie  od 8.30 hod v bazilice sv. Markéty. Hlavním celebrantem bude pražský světící biskup Mons. VÁCLAV MALÝ. Do modliteb zahrneme politiky, představitele církví, veřejné autority, nás samé i naše spoluobčany, aby každý v této neklidné době pojímal své občanství odpovědně. Připomeneme si i zesnulé členy a příznivce Opus bonum. Vlastní sympozium začne po 9.30 hod v Tereziánském sále. Následuje vydatný oběd v prostorách kláštera a pokračování sympozia blokem odpoledních příspěvků. Předpokládaný konec je v 16 hodin, kdy bude čas na odpolední kávu a návštěvu hrobů Anastáze Opaska, Ivana Medka, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán při prezentaci v klášterní fortně a zahrnuje pohoštění. Po skončení sympozia následuje pro zájemce posezení v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce. Přihlásit se můžete buď pomocí zpětných lístků (patříte-li mezi pravidelné účastníky, prosíme Vás o jejich včasné zaslání), nebo prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem).

Těšíme se na Vás!

Za pořadatele

P. PROKOP SIOSTRZONEK, OSB, PAVEL MAREŠ, VÁCLAV PEŘICH, MILAN KUBES

Další informace a kontakt: Pavel Mareš (pama@seznam.cz), tel. 721 285 237

Děkujeme sponzorům: Nadaci HANNS-SEIDEL-STIFTUNG a ACKERMANN-GEMEINDE z Mnichova.

Comments are closed.