Třicáté sedmé sympozium

Třicáté sedmé setkání OPUS BONUM proběhne v sobotu 24. října 2009. Sympozium bude mít podobu interdisciplinární konference. Pod názvem „Je to člověk, o kterého tu běží” ji připravujeme ve spolupráci s Radou „Iustitia et Pax” při České biskupské konferenci, v jejímž čele stojí pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Podrobnosti zveřejníme během léta 2009.

Comments are closed.